7 Hình Thức Thanh Toán Cơ Bản Của Ví Điện Tử

7 Hình Thức Thanh Toán Cơ Bản Của Ví Điện Tử

Với sự phát triển mạnh mẽ, ví điện tử dường như đang đẩy lùi các hình thức thanh toán truyền thống và len lõi vào khắp các cửa hàng từ dịch vụ ăn uống đến bán lẻ. Nhưng bạn có thắc mắc tại sao cửa hàng này thì chúng ta phải quét mã QR, trong khi cửa hàng khác thì họ...