Mad mind of saigon

Here to the crazy ones!

CHÀO BẠN, CHÚNG MÌNH LÀ MAD MIND OF SAIGON!!!​

Chúng mình là những người trẻ đang sống tại Sài Gòn và mỗi ngày xoay vần với những ý tưởng điên rồ. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin, những chia sẻ về công nghệ và những mẩu chuyện về Sài Gòn và về người Sài Gòn. Cảm ơn bạn đã ghé qua!

Blog